IMG_4949

( photo by Ivo Bakker )

 

About
nah
nah
plastic

[ NL ]
Groeiende collectie van met name zelf geïnitieerde projecten van suiita ( Sunita Sodhi ) & enkele projecten voor / in samenwerking met anderen. Door middel van kunst en ontwerp projecten houd ik mij bezig met het creëren van bewustwording en het onderzoek naar mogelijke ( kleine ) oplossingen rond om het plastic / zwerf / afval probleem in zowel steden als in de natuur.

Ik vind het interessant om met mijn projecten op een laagdrempelige manier, vaak met minimale middelen, de nieuwsgierigheid van mensen te prikkelen en hen aan het denken te zetten. Vaak met een knipoog, maar soms ook de grens opzoekend van ongemak.

Op www.suiita.com vind je mijn andere kunst en ontwerp projecten, waar bewustwording van ondermeer klimaat gerelateerde en maatschappelijke vraagstukken centraal staan.

( Het korte filmportret over nah nah plastic hieronder is gemaakt door filmmaker Eelke Dekker!

[ ENG ]
Growing collection of mainly self initiated projects by suiita ( Sunita Sodhi ) & some projects for / in collaboration with others. With these projects I’m trying to create awareness around the plastic
waste problems in our ( urban ) environment.

I find it interesting to stimulate people’s curiosity in an approachable way, often using minimalism. By stimulate the curiosity of people I am trying to cause some tiny changes on a small scale. Often with a nod, but sometimes also on ( or slightly over ) the boundaries of discomfort. I love working in public space!

On www.suiita.com you can find a selection of my other art and design projects.

 

Collaborations / Samenwerkingen met :

Sick Plastic
Stads Oase Spinozahof
Haagse Makers

Nah Nah plastic project links:

#tracesoftrash