#tracesoftrash >

[ ENGLISH BELOW ]

#tracesoftrash

Het begon als een eenvoudig project waarbij ik een week lang, zo’n 2 uur per dag een vierkantje liep rond om een speeltuin. Ik omcirkelde zwerfafval met een wit krijtje, ik raapte het op (eerst met m’n blote handen, later toch maar met een handschoen ), een lege cirkel achterlatend.

Tijdens die week groeide het aantal cirkels enorm en buurtgenoten die me niet aan het werk hadden gezien vroegen zich af wat de cirkels betekende. Al het kauwgom was voorzien van een cirkel, maar er waren ook enorm veel lege cirkels. Tijdens het cirkelen zelf spraken veel mensen mij aan, en vonden het goed dat ik dit deed en ook veel kinderen waren nieuwsgierig. Velen van hun vertelde trots dat ze op school ook hadden geleerd over de plastic soep.

Ik denk dat door te een zogenaamde verloren herinne-ringen achter te laten van het afval wat er lag en een paar dagen lag dit op een klein stukje te doen, mensen bewust te maken van de enorme hoeveelheid afval die klakkeloos op straat wordt gegooid. En dat dat dus echt niet ok is.
Ook hoop ik dat mensen denken, hey, als zij het doet, dan kan ik ook wat oprapen! Of beter nog natuurlijk, het in de eerste instantie gewoon niet op straat gooien ; )

Doen jullie met me mee?

#tracesoftrash

It started as a simple project where for one week I spend about two hours a day making a little walk around a playground. Circling litter with a white crayon, picking up the litter ( first with my bare hands, later with a glove), leaving the circle behind. During that week the amount of circles kept on growing and in the neighbourhood people who hadn’t seen me working on my project started to wonder what it meant. All chewing gum had been circled, but there were also many empty circles. Durning the process a lot of people stopped by to have a little conversation, also kids were very curious, most of them proudly telling me that they learned about the plastic pollution in school.

I believe that visualizing the trash taken away from the streets in period of time will make at least a handful of people aware of the crazy amounts of waste on the streets and that it’s really not ok. I hope that by doing this people will think, hey if she can do it, I can do it too! Picking up the litter. Or even better, if she is picking up my trash maybe I should not throw it on the street in the first place… ; )

Will you join my little movement?

2018 – ongoing project
Ingredients :
white chalk +
garbage bag +
litter

More Projects